Włoszakowice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Włoszakowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.