Zakrzew Łęknica - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Łęknica - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla miasta Łęknica właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.