Zielonka - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla miasta Zielonka właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy