Wągrowiec - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Wągrowiec właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.