Staroźreby - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Staroźreby właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy