Ożarów - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Ożarów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.