Kocierzew Południowy - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Kocierzew Południowy właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.