Karczew - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Karczew właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy