Włodawa - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy i miasta Włodawa właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Pozostałe gminy