Lubanie - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Lubanie właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.