Łanięta - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Łanięta właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.