Konopnica - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Konopnica (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla gminy Konopnica (woj. łódzkie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.