Łowicz - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy i miasta Łowicz właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.