Katowice - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla zachodniej części miasta Katowice właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dla wschodniej części miasta Katowice właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami: Tadeusza Kościuszki i Wojciecha Korfantego. Ulice graniczne łącznie z ulicami: Pocztową, Św. Jana, Rynkiem objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Pozostałe gminy