Zabór - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Zabór właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.