Zielona Góra - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla zachodniej części miasta Zielona Góra (z wyłączeniem części pod nazwą Nowe Miasto) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Dla zachodniej części miasta Zielona Góra pod nazwą Nowe Miasto oraz części wschodniej miasta właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego; ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze).