Zielona Góra - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla zachodniej części miasta Zielona Góra (z wyłączeniem części pod nazwą Nowe Miasto) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Dla zachodniej części miasta Zielona Góra pod nazwą Nowe Miasto oraz części wschodniej miasta właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego; ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze).

Pozostałe gminy