Zielona Góra - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla zachodniej części miasta Zielona Góra właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Dla wschodniej części miasta Zielona Góra właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze (terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego; ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze); dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Dla gminy Zielona Góra właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.