Tychy - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla miasta Tychy właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.