Rogowo - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Rogowo właściwymi (powiat rypiński) są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Dla gminy Rogowo właściwymi (powiat żniński) są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.