Rogowo - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla gminy Rogowo właściwymi (powiat rypiński) są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Dla gminy Rogowo właściwymi (powiat żniński) są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Pozostałe gminy