Pleszew - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Pleszew właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.