Pleszew - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Pleszew właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie i Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.