Łąck - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Łąck właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy