Sadowie - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Sadowie właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.