Czernice Borowe - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Czernice Borowe właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.