Kolonowskie - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Kolonowskie właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.