Wyśmierzyce - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Wyśmierzyce właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.