Bielsko-Biała - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla części miasta Bielsko-Biała leżącej na zachodnim brzegu rzeki Białej właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dla części miasta Bielsko-Biała leżącej na wschodnim brzegu rzeki Białej właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dzieli naturalna granica wyznaczona rzeką Białą.

Pozostałe gminy