Radziechowy-Wieprz - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Radziechowy-Wieprz właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.