Brzeżno - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Brzeżno właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.