Przeworno - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Przeworno właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.