Rzeczyca - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Rzeczyca właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.