Fabianki - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Fabianki właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.