Baranów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Baranów (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach i Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Dla gminy Baranów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Dla gminy Baranów (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie i Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.