Baranów - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Baranów (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla gminy Baranów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dla gminy Baranów (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Pozostałe gminy