Żnin - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Żnin właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie i Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.