Szczecinek - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy i miasta Szczecinek właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Pozostałe gminy