Zawoja - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Zawoja właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.