Ząbki - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla miasta Ząbki właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy