Dobczyce - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Dobczyce właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach i Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.