Jeleśnia - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Jeleśnia właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pozostałe gminy