Przelewice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Przelewice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Pozostałe gminy