Mieścisko - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Mieścisko właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu i Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.