Teresin - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Teresin właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy