Rajcza - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Rajcza - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

Rajcza - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla gminy Rajcza właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pozostałe gminy

właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pozostałe gminy