Ksawerów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Ksawerów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach i Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.