Zakrzew Jasień - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Jasień - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Jasień właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.