Biała - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Biała (woj. łódzkie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla gminy Biała (woj. opolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.