Opatów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Opatów (woj. śląskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Dla gminy Opatów (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.