Bielice - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Bielice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach i Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.