Dubicze Cerkiewne - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Dubicze Cerkiewne właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.