Częstochowa - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla zachodniej części miasta Częstochowa właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dla wschodniej części miasta Częstochowa właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dzieli granica wyznaczona ulicami: l. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, al. Wolności, al. Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej, Stefana Kisielewskiego, ul. Ludową od skrzyżowania z ul. Stefana Kisielewskiego. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

Pozostałe gminy