Rzeszów - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla południowej części miasta Rzeszów właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Dla północnej części miasta Rzeszów właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Pozostałe gminy