Radzanowo - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Radzanowo właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.